top of page
practical theory logo

פרקטיקל ת'יאורי מתמחה בגיבוש מתודולוגיות-חשיבה, פיתוח תפיסות ושיטות-יישום, ומאפשרת תמיכה בקבלת החלטות בגישה מערכתית, על בסיס מחקרי עומק וסימולציות, בתחום הביטחון.

Army Soldiers

מה אנחנו עושים?

מעצבים תפיסה הנותנת מענה ייחודי לאתגרי הלקוח, לרבות המלצות על פיתוח יכולות נדרשות, עבור החיים בסביבה בטחונית מורכבת.

logo practical blue 2.png

מעצבים תפיסות ומתודלוגיות-חשיבה

  • מתן כלי עבודה מתודי על מנת לאפשר בחינה, שילוב והטמעה של יכולת חדשה.

  • בחינת יעילות ומועילות של יכולות קיימות ומתפתחות, בתוך מערכת קיימת.

מפיתוח יכולת ועד לפתרון המערכתי המיטבי

כתיבה של תורה ונהלי עבודה לכלל הרמות - מהאמצעי הבודד ועד לנהלי פעילות קבוצתית מרמת הצוות ומעלה.

כתיבת תורות ונהלים עבור יכולת ספציפיות

מחקרי עומק בסוגיות ביטחוניות רחבות, המותאמות לאתגרי הלקוח.

מחקר
בטחוני

1

2

3

4

Military Humvee

מי עובד איתנו?

לוגו חברת אגרד מערכות
לוגו אלביט מערכות
לוגו סמל מפא"ת

מפא"ת

לוגו אכ"א

אכ"א

לוגו זרוע היבשה

זרוע היבשה

1
2
3
4
Image by Jakob Owens

על מה אנחנו עובדים היום?

 סוגיות לדוגמא עליהן עבדנו בעת האחרונה עם לקוחות שונים: 

  • מחקר רחב ורצוף בענייני המלחמות באוקראינה ובנגורנו קרבאך והפקת לקחים עבור צבאות שונים

  • מחקר המשלב הסתכלות איכותנית, כמותית והיסטורית בראייה אינטגרטיבית לטיוב תהליכי בניין כוח

  • היבטים של שילוב רובוטיקה בשדה הקרב

  • פיתוח מערכות להתמודדות בסביבה רוויית 'עומס קוגניטיבי'

  • גיבוש תפיסת הפעלה עתידית למערך מרכזי בצה"ל

  • פיתוח תורה ונהלים עבור גופים שונים

  • פיתוח מוצרי הדרכה ותכנית הטמעה עבור מערך בכוחות היבשה

  • הובלת צוות שתכליתו להתוות דרך ותפיסה לבניין כוח מערכתי בהסתכלות 15 שנה קדימה

Image by Aleksey Kashmar

מאמרים ותוכן מקצועי

bottom of page