top of page
  • תמונת הסופר/תסא"ל (מיל') צח משה

קציני האש לכו קדימה: מיקום קצין האש בשדה הקרב

קצין חת"ם צריך להיות מקצועי במיצוי האש לטובת התמרון, ולא בהפעלת כלי נשק מסוים. עליו להיות במקום שיסייע למפקד המבצע למצות את האש בצורה מיטבית

תותחנים במהלך מבצע צוק איתן. ככל שיעלו בדרגות - יעסקו הקצינים פחות במתן האש, ויותר במיצוי משאבי היחידה. צילום: דו"ץ

הפעלת האש המודרנית מושתתת על שני דרגים: דרג יורה ודרג פוקד (מקשר). הדרג היורה יכול להיות יחידת אש מכל סוג: סוללת תותחים, פלוגת נמ"ד (נשק מדויק), טייסת וכדומה. הדרג הפוקד יכול להיות כל יחידה לה משימת לחימה בשדה הקרב, ומשאבי אש מכל סוג. ברמות הפיקוד השונות, מגדוד עד פיקוד מרחבי, משתנים אופן ההפעלה וכלי הנשק (ממרגמות ועד מטוסים), אך העקרונות והתפקידים של כל אחד מהדרגים נשמרים. תפקידי הדרג הפוקד הם לתכנן ולפקוד על תוכנית אש שתסייע לו בהשלמת המשימה.


תפקיד הדרג היורה - לבצע את התוכנית שהוגדרה לו על־ידי הדרג הפוקד, בנוהל קרב ובניהול קרב. לשם תכנון תוכנית האש ומימושה, נוצר בצה"ל מערך קציני קישור מקצועיים, שתפקידם להיות קציני מטה למפקד בתחום האש. עד מלחמת יום הכיפורים, הפכו בחירום מפקדי העמדה להיות קציני הקישור של היחידות להן סייעו. המג"ד הפך להיות מפקד הסיוע החטיבתי, ומפקדי הסוללות נהיו קציני הקישור בגדודים של אותה חטיבה. בסיום מלחמת יום הכיפורים עלו טענות קשות של המסו"לים והמג"דים לגבי שיטת הפעולה שננקטה בהקשרם. טענות אלה הצליחו לשכנע את מקבלי ההחלטות, ששינו את תפיסת ההפעלה ודאגו לנתק בין המפקדים של הדרג היורה ממשימת הקישור לאש.


תפקידם של קציני הקישור הוא לפקוד על יחידות האש לירות למטרות שתוכננו, וכן לאלה שעולות במהלך הקרב. עד לפני שנים מעטות היו עסוקים קציני הקישור, לרוב, בהפעלת התותחים - הנתח העיקרי של האש היבשתית. עם חלוף השנים התפתח תחום הנשק המדויק - הקרקעי והאווירי, והיום נחשבים התותחים למנת חלקו של דרג הגדוד המתמרן, בעוד המפקדות שמעליו עוסקות לרוב במיצוי כלי הנשק המדויקים. תכנון והפעלה של נשק מדויק הם מורכבים יותר, ומחייבים הבנה עמוקה של תהליכים במנעד רחב של רמות: מן הרמה המיקרו־טקטית ועד הרמה המערכתית.


לעומת העלייה במורכבות הפעילות של הדרג המקשר, הפך הירי בכלי הנשק, בדרג העמדה, לפשוט ולאוטומטי יותר. למרות התהליך הזה, נראה כי קציני האש, קציני התותחנים המוכשרים, עדיין מתפתחים דרך מעבר בין עמדות הירי השונות - תותחים, רקטות, נשק מדויק וכדומה - ושם הם משכללים את הפעולות הפשוטות יותר, ומשקיעים פחות בשכלול הדרג המקשר, זה שמשפיע על הקרב בצורה משמעותית יותר. במאמר זה אטען כי קציני האש צריכים להיות במקום הקריטי, זה שיסייע למפקד המבצע למצות את האש בצורה הטובה ביותר - להיות מלפנים.3 צפיות0 תגובות

Коментарі


bottom of page